Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019/2020

22 MAJ 2020 10:40
Handbollssäsongen 2019/2020 går mot sitt slut - dags för årsmöte!
  • Skapad: 22 MAJ 2020 10:40

Årsmöte Edsbyns IF Handbollsförening 

När: Lördag den 13 juni 2020, klockan 15.00
Plats: Meddelas inom kort
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet 
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 
5. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande 
6. Godkännande av dagordning 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019/2020 
8. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2019/2020 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Behandling av ärenden som av styrelsen hänskjutit till årsmötet 
12. Behandling av eventuellt inkomna motioner 
13. Styrelsens budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
14. Fastställande av medlemsavgift 
15. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år 
16. Val av 3st ledamöter för en tid av 2 år 
17. Fyllnadsval av 1 ledamot för tiden av 1 år 
18. Val av två revisorer för en tid av 1 år 
19. Val av minst två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år.
20. Beslut om ombud till möten där föreningen har rätt att representera med ombud 
21. Övriga ärenden 
22. Årsmötet avslutande

 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 200523. 

För att ha rösträtt vid mötet krävs giltigt medlemsskap i föreningen. 

Mötet kommer att genomföras med hänsyn tagna till FHM's restriktioner. 

VÄLKOMNA!

Skribent: Angelica Nilsson
Epost: Adressen Gömd

 

 

 

 

 

 

 

Hitta hit: (större karta)

 

Postadress:
Edsbyns IF HF - Handboll
Pär Olsson, Fallrundan 2
82830 Edsbyn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info